Over mezelf

Even mezelf kort voorstellen:

Ik ben An. Woon in Leuven met mijn man en twee kindjes. In het Vlaams Parlement neem ik het op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik ben er actief in de commissies Wonen en Armoede, Inburgering en integratie en de Vlaamse Rand.

Ik studeerde Geschiedenis aan de KULeuven. Daarna begon ik te werken als freelance journalist. Ik ontmoette ontzettend boeiende mensen, in alle vormen en kleuren, uit alle hoeken van het land en van de wereld. Toch voelde ik dat ik meer wou doen dan alleen de verhalen van deze mensen optekenen. Ik wou mijn steentje bijdragen. Zo kwam ik een paar jaar later in de sociale sector terecht, eerst als adviseur allochtone studenten aan de KU Leuven en daarna als educatief medewerker aan het Centrum voor Basiseducatie. Ik werkte samen met jongeren om hen bewuste keuzes te laten maken, bijvoorbeeld in het onderwijs. En ik leerde laaggeschoolde volwassenen lezen, schrijven en met de computer werken. Aan anderstaligen gaf ik lessen Nederlands.

Ook een aantal vrijwillige engagementen in sociale organisaties passeerden de revue. Heel trots ben ik op Sankarproject. Sankarproject is een project dat ik zeven jaar geleden zelf heb opgericht. Het is een onderwijsproject waarmee arme Nepalese kinderen door de steun van Belgische peters en meters alsnog naar school kunnen gaan. 

 

In 2011 ging ik aan de slag bij Groen als woordvoerder. De stap naar Groen was voor mij erg logisch. Groen is voor mij de enige partij die de waarden van solidariteit en rechtvaardigheid op een geloofwaardige manier uitdraagt.

Als parlementslid wil ik erg graag de stem versterken van de mensen die onvoldoende worden gehoord, ook in de politiek.

Denk maar aan 21.000 gehandicapten of 100.000 ouderen die op een wachtlijst staan. Of de vele mensen die van hot naar her hollen om alles gebolwerkt te krijgen, maar niet het gevoel hebben dat ze genoeg tijd hebben voor zichzelf, voor vrienden of familie. De belangen van al deze mensen mee verdedigen, daar wil ik werk van maken.

An