04 nov 2015

An Moerenhout blij met hoorzittingen discriminatie huurmarkt in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement organiseert op donderdag 14 januari een hoorzitting over discriminatie op de huurmarkt. De discussie over discriminatie op de huurmarkt is niet nieuw. Vorig jaar bleek nog uit het Grote Woononderzoek dat 22 procent van alle huurders wordt gediscrimineerd op basis van zijn of haar afkomst. Ook het Steunpunt Wonen boog zich recent over het probleem. In het Vlaams Parlement dringt An Moerenhout al langer aan op een hoorzitting over de kwestie. Die hoorzitting komt er nu, op donderdag 14 januari. An Moerenhout is tevreden. "Discriminatie op de huurmarkt is een prangend probleem. Uit het Grote Woononderzoek blijkt dat een op vijf verhuurders huurders van vreemde origine discrimineert en een op drie verhuurders huurders met een OCMW-uitkering. Wij vragen van de minister een stevige conceptnota. Voor ons mag er gewerkt worden aan een streng handhavingsbeleid. Praktijktesten behoren daarbij tot de mogelijkheden", aldus Moerenhout. An Moerenhout verwijst ook naar de aanbevelingen van het Steunpunt Wonen waaruit blijkt dat zowel huurders als verhuurders voorstander zijn van mystery shoppping, een systeem van anonieme telefoontjes. "Zowel huurders als verhuurders erkennen het problemen en vragen om een helder antidiscriminatiebeleid. Dat is positief. Het feit dat de deur open gezet wordt naar mystery shopping is een stap in de goede richting", aldus Moerenhout.

Bron: Belga