30 nov 2016

Minister Weyts moet gesprek met andere gewesten aangaan en zorgen voor een duurzame oplossing

De Vlaams Regering heeft een belangenconflict ingediend tegen strengere Brusselse geluidsnormen. Voor Groen zijn gelijke normen tussen de verschillende gewesten nodig om een duurzame oplossing te vinden, niet enkel voor wat betreft geluidsoverlast, maar ook op vlak van fijn stof. Voor Groen is de gezondheid van de omwonenden van prioritair belang. De verschillende gewesten moeten rond de tafel gaan zitten om tot een duurzame oplossing te komen. An Moerenhout vroeg in het Vlaams Parlement aan minister voor de Vlaamse Rand Weyts om het gesprek aan te gaan om ervoor te zorgen dat de omgeving leefbaar blijft.