Menselijk leven

Vlaanderen is op z'n sterkst als we zorg dragen voor elkaar. Die zorg is nodig: veel Vlamingen zijn arm en nog meer mensen lopen risico om in armoede te belanden. Voor een welvarend regio als de onze is dat onaanvaardbaar.

  • Een menswaardig bestaan, daar gaan we voor. Een minimumloon voor wie werkt, welvaartsvaste uitkeringen boven de armoedegrens en inkomensgerelateerde kinderbijslagen is de onmisbare eerste stap in de strijd tegen armoede.
  • Armoede is verbonden met heel veel beleidsdomeinen. Net daarom hebben we nood aan een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen. Zo kijken we nauwgezet naar de impact die beleidskeuzes hebben op armoede.
  • Een gepaste job voor iedereen is de beste garantie tegen armoede. We geven hierbij bijzondere aandacht aan de meest kansarme groepen zoals migranten, eenoudergezinnen en laagopgeleiden.