14 mei 2015

Indien Homans armoede echt wil halveren, dan zal ze meer moeten doen dan inzetten op 1 euro-maaltijden

Tijdens het actualiteitsdebat naar aanleiding van het voorstel van minister Liesbeth Homans (N-VA) om meer 1-euromaaltijden in te voeren voor mensen in armoede riep An Moerenhout minister Homans op een daadkrachtig en structureel armoedebestrijdingsbeleid te voeren. "U heeft dus de middelen om armoede vandaag écht te bestrijden. U heeft niet alleen de middelen, u heeft ook de macht. U bent de viceministerpresident van de grootste partij van de Vlaamse meerderheid. Kortom, er zit u niks in de weg om een echt structureel armoedebeleid te voeren, en te strijden om de kinderarmoede binnen vijf jaar met de helft te reduceren", zei Moerenhout.  Moerenhout kwam met enkele voorstellen om armoede structureel aan te pakken: "Structureel inzetten op armoedebestrijding, dat betekent zorgen voor een betaalbare woning, een goede opleiding en toegankelijke kinderopvang. Dat zijn 3 cruciale elementen."

Tot slot riep Moerenhout minister Homans op echt werk te maken van een armoedebeleid: "U heeft de middelen en u heeft de macht. Als u het niet doet, minister Homans, dan is het niet omdat u het niet kan, dan is het omdat u het niet wilt."