27 feb 2015

Huurindex: CD&V moet ook actie ondernemen op Vlaams niveau

"Als CD&V de stijging van de huurprijzen echt wil verhinderen, moet de partij ook een decretaal initiatief in het Vlaams parlement nemen," reageert Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) op het dispuut tussen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) met federaal minister Kris Peeters (CD&V). "Niks sluit uit dat de Vlaamse regering de huurprijs mag plafonneren. Minister Homans gaf donderdag in de commissie wonen aan dat daarvoor een decretale aanpassing nodig is. Dus indien CD&V het écht meent, dan neemt CD&V op Vlaams niveau een decretaal initiatief om de huurprijzen te blokkeren. De bal ligt in het kamp van CD&V", legt Groen-parlementslid Moerenhout uit. Groen vindt dat CD&V kleur moet bekennen. CD&V-minister Kris Peeters laat vandaag zijn spierballen op federaal niveau rollen. N-VA-minister Liesbeth Homans dreigt daarop een belangenconflict in te roepen. "Als CD&V het echt meent met de zwakste in de samenleving, dan moet zij zich in de Vlaamse regering verzetten tegen een belangenconflict en een decretaal initiatief nemen in het Vlaamse parlement", verklaart An Moerenhout.

"Voor één keer moedigen we CD&V aan om een enerzijds/anderzijds-strategie te voeren tegen de indexering van de huurprijzen: Enerzijds op federaal, en anderzijds op Vlaams niveau", besluit het groene parlementslid An Moerenhout.