Heerlijk divers

Leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid ... Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Net daarom willen we iedereen mee hebben, iedereen bij onze samenleving betrekken.

  • Samenleven doen we samen met elkaar. Burgerschap en integratie zijn belangrijk, zodat we samen kunnen vooruitblikken en bouwen aan onze gezamenlijke toekomst.
  • Mensen en gemeenschappen moeten met elkaar in dialoog blijven gaan, ongeacht hun leeftijd, achtergrond en levensbeschouwing. Die dialoog organiseren en in stand houden is ook een taak van onze overheden.
  • We moeten voor eens en altijd¬†komaf maken met discriminatie. We moeten oog hebben voor de noden van minderheidsgroepen en alle vormen van discriminatie tegen gaan.