20 apr 2017

Groen wil intendant die oplossing overlast luchthaven zoekt

Groen dient samen met de andere democratische oppositiepartijen een resolutie in die vraagt om de aanstelling van een intendant die de problematiek van de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem moet oplossen. Vlaams parlementslid An Moerenhout: "De verschillende regeringen zitten vast in een conflictmodel, er is nood aan een onafhankelijke intendant die zich kan buigen over de problematiek van de geluidsnormen en over een evenredige spreiding van de vliegroutes." Om uit die patstelling te raken, wil Groen dat er een structurele oplossing gevonden wordt, die de levenskwaliteit en gezondheid van de omwonenden mee in rekening neemt. "Zonder stevig maatschappelijk draagvlak heeft de luchthaven immers geen toekomst. Daarbij is het cruciaal dat een maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd  en dat het wankele vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden wordt hersteld. In dat hele proces mag de leefbaarheid van de Vlaamse Rand en de levenskwaliteit van alle omwonenden niet verloren gaan", zegt Moerenhout.