Gezond wonen

Iedereen heeft recht op een warme thuis zonder zich er blauw aan te betalen. Een rechtvaardige huurmarkt en voldoende sociale woningen, daar zetten we samen onze schouders onder.

  • Iedereen die dat wenst, moet voor een huurwoning kunnen kiezen. Financiële steun voor de renovatie van bestaande huurwoningen moet meer ecologische en kwaliteitsvolle woningen toegankelijk maken op de private huurmarkt.
  • Met een huurtoelage ondersteunen we privéhuurders met een laag inkomen. Met een systeem van huurprijsregulering toppen we de huurprijzen van slechte panden af.
  • Wie geen eigen woning kan betalen, krijgt hulp. Sociale woningen zijn op dit moment te schaars dus de overheid moet extra kwaliteitsvolle sociale woningen voorzien. Ook de sociale verhuurkantoren versterken we in hun kerntaken.