05 feb 2015

Actuele vraag over de resultaatsverbintenis bij inburgering

In Nederland heeft de regering in 2007 de verplichte taaltest ingevoerd. Op 28 januari 2015 heeft de advocaat-generaal van het hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat "de invoering van de verplichting tot het behalen van een inburgeringsexamen het wezen van het inburgeren zelf ondermijnt". De advocaat-generaal is van mening dat het doel van een integratiemaatregel de deelname van anderstaligen aan de maatschappij dient te vergemakkelijken.