30 apr 2015

4922 klachten van huurders in 2014 over problemen met de huurwaarborg

De Vlaamse huurdersbonden ontvingen vorig jaar 4922 klachten over de huurwaarborg. Dat bedraagt ongeveer 10 procent van het totaal aantal klachten van huurders bij de huurdersbonden. Daarmee staan problemen met de huurwaarborg op de eerste plaats van de financiële klachten over een huurcontract. "De klachten handelen niet alleen over de hoogte van de borg, zoals minister Homans aanneemt, ze handelen ook over het niet terugkrijgen van de huurwaarborg door de verhuurder, over discriminatie naar aanleiding van de huurwaarborg enz. Er is dus een veelheid aan gegronde redenen waarom het optrekken van de huurwaarborg een slecht idee is," aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).   Minister van Wonen en Armoedebestrijding Homans (N-VA) wil de huurwaarborg voor huurders optrekken van twee naar drie maanden huur. Groen vindt dat een voorbeeld van ondoordacht beleid. "Mensen in armoede zijn meestal aangewezen tot de huurmarkt en vinden het nu al een zware karwei  om een huurwaarborg van twee maanden bijeen te sprokkelen. Te meer omdat het soms niet gemakkelijk is om de huurwaarborg van de vorige verhuurder snel en zonder problemen terug te krijgen. Als de regering het bedrag van de waarborg zal verhogen, dan zal de toegang van deze kwetsbare groep tot de huurmarkt nog moeilijker worden," zegt Moerenhout.

  Groen wil verhuren en huren op de private huurmarkt aantrekkelijker maken door de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds. Moerenhout: "De huurder betaalt zijn borg aan het fonds. Indien nodig, kan het fonds ook de waarborg voorschieten. De voordelen van zo een fonds zijn legio: de verhuurder kan mensen niet langer weren omdat ze hun waarborg niet bijeen krijgen, er komt een uniforme behandeling van waarborgen en de OCMW's worden ontlast van een taak die niet tot hun opdracht behoort. Bovendien is het een interessant mechanisme om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden." Een centraal huurwaarborgfonds waarborgt de rechten van huurder én verhuurder.

Foto: Wikipedia Commons