Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Vlaanderen

Sluit je aan bij de doeners van Groen. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Vlaanderen

Sluit je aan bij de doeners van Groen. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

An Moerenhout neemt het in het Vlaams Parlement op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zo strijdt ze voor echte armoedebestrijding door te hameren op voldoende betaalbare woningen en een eerlijke kinderbijslag. In de commissie Wonen van het parlement legt An de nadruk op het leefbaar houden van de huurmarkt. Ook rond inburgering en integratie is An actief. 

An woont in Leuven, maar haar roots liggen in de Vlaamse rand rond Brussel. In het parlement werkt ze ook rond de dossiers die de leefbaarheid in de Vlaamse Rand bedreigen, zoals de verbreding van de Ring en de uitbreiding van de Luchthaven in Zaventem.

Het kan anders